LOGO UE      Logo Guvern     Logo Regio SM     Logo IS

               

              

Proiecte Hotărâri 2023

Anunț cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ - aprobarea implementării și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul C3I1A0122000494 Înființare centru de colectare prin aport voluntar în cadrul UAT Mănești (19.06.2023)

 

PV de afișare a Proiectului de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivelul local in cadrul UAT Manesti”

 

 

Proiecte Hotărâri 2022

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 15.02.2022

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 03.02.2022 (2)

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 03.02.2022 (1)

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 06.01.2022

Proiect de Buget pe anul 2022 și estimările pe anii 2023, 2024 și 2025 (20.01.2022)

 

Proiecte Hotărâri 2021

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 21.10.2021

Proiect de Hotărâre 03.08.2021 (privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local în vederea acordării unor premii și diplome, pentru fiecare cuplu de vârstnici care împlinesc 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, pentru anul 2020-2021)

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 13.04.2021

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 24.02.2021

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 27.01.2021

Proiecte de Hotărâri Ședință Consiliu Local 07.01.2021

 

Proiecte Hotărâri 2020

 • Proiect de Hotărâre Nr.43 / 29.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni
 • Proiect de Hotărâre  Nr.42 / 29.07.2020 privind imputernicirea Primarului Comunei Mănești în vederea semnării contractului cu SC MUNMEDICA SRL, în scopul asigurării asistenței medicale de specialitate în cadrul Grădiniței comunei Mănești, județul Prahova
 • Proiect de Hotărâre   Nr.41 / 29.07.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei mănești, județul Prahova
 • Proiect de Hotărâre Nr.40 / 29.07.2020 privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova - revizuit 2019 și acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local Mănești, domnul primar Nițoi Constnatin
 • Proiect de Hotărâre Nr.38 / 29.07.2020 privind aprobarea cererii numitului Ionescu Nicolae-Constantin și atribuirea suprafeței de teren de 500mp, conform Legii Nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
 • Proiect de Hotărâre Nr.37 / 29.07.2020 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită la persoane fizice
 • Proiect de Hotărâre Nr.36 / 29.07.2020 privind aprobarea închirierii terenului extravilan - 6001 mp, nr cadastral 23560, situat în comuna Mănești, T16, P103, județul Prahova
 • Proiect de Hotărâre Nr.35 privind aprobarea plății sumei de 5597 lei necesară decontării navetei pentru lunile februarie și martie 2020 aferente cadrelor didactice și auxiliare de șa Școala Gimnazială Gheorghe Diboș din comuna Mănești, județul Prahova
 • Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.33 de aprobare a raportului privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Mănești pe Semestrul II/2019 și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestor activități pe semestru I /2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.32 privind aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice al comunei Mănești pentru anul 2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.31 privind aprobarea rectificării bugetului Primăriei Comunei Mănești, Județul Prahova pe anul 2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.26 privind modificarea anexei Nr.1 la HCL 80 / 28.11.2018 și completarea inventarului domeniului public cu drumul nou înființat
 • Proiect de Hotărâre Nr 25 privind aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Publice al comunei Mănești,pentru anul 2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.18 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al Com Mănești , jud. Prahova pe anul 2020
 • Proiect de Hotărâre Nr.17 privind aprobarea bugetului Primăriei Mănești, județul Prahova , pe anul 2020

 

Proiecte Hotărâri 2019

 

Proiecte Hotărâri 2018

 

Proiecte Hotărâri 2017

Contact

                Comuna Măneşti
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 484 470
  Fax 0244 484 470
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Comunei Manesti. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.