Teritoriul administrativ al comunei MĂNEŞTI cuprinde o suprafaţă de 4.833 ha, având o populaţie de 3.889 locuitori (la nivelul anului 2019).

Comuna MĂNEŞTI Populaţie (2019) Masculin Feminin
0- 4 ani 177 92 85
5- 9 ani 181 101 80
10-14 ani 221 107 114
15-19 ani 267 137 130
20-24 ani 254 135 119
25-29 ani 244 128 116
30-34 ani 282 144 138
35-39 ani 245 122 123
40-44 ani 313 156 157
45-49 ani 354 193 161
50-54 ani 329 177 152
55-59 ani 218 125 93
60-64 ani 182 95 87
65-69 ani 175 79 96
70-74 ani 136 66 70
75-79 ani 132 50 82
80-84 ani 114 35 79
85 ani si peste 75 28 47
Total 3.899 1.970 1.929

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
 

Structura populaţiei pe sexe şi densitatea populaţiei

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Populaţie total: 4069 4030 4004 3973 3957 3966 3920 3886
– masculin 2041 2020 2002 1985 1978 1997 1984 1962
– feminin 2028 2010 2002 1988 1979 1969 1936 1924

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
 

Sporul natural în comuna, în perioada 2013-2019

Indicatori demografici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Numărul născuţilor vii 41 28 32 34 44 41 33
Număr persoane decedate 57 54 59 59 38 72 65
Sporul natural -16 -26 -27 -25 6 -31 -32

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creşterea sau scăderea numărului unei populaţii. Acesta reprezintă diferenţa dintre valorile natalităţii, respectiv a numărului născuţilor vii şi valorile mortalităţii, respectiv a numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.

Mişcarea naturală, exprimată prin rata sporului natural (sporul natural la 1000 de locuitori), rezultă în solduri negative pentru seria de timp analizată. Cu o evoluţie descendentă a ratei natalităţii, şi un trend oscilant dar crescător al mortalităţii (dar superior valoric natalităţii), sporul natural înregistrează valori pozitive doar în anul 2017.

Natalitatea a înregistrat, în intervalul analizat o evoluție oscilatorie în perioada 2013-2019, cu valorea maximă în anul 2017 de 44 născuți vii. Scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii constituie, în primul rând, efectul negativ al transferului masiv de populaţie rurală spre oraş.

Sari la conținut