Nr. Crt.

Categorie drum

Denumire stradă

Clasificare

Lungime drum (ml)

Nr. locuitori

Imobile

Delimitare stradă

Observații

Partea stângă

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea dreaptă

1.

Strada

Principală

DJ101A

4455

239

214

1-477

2-428

U.A.T. Cocorăştii Colţ –

limita sat Zalhanaua

 

2.

Strada

DC 109B

DC

238

2+1

15

1-5

2-30

str. Principală – statia de

gaz

nr poştal 5(

balastieră),

extravilan – poziţia

km 0+838

3.

Strada

Crivățului

DS

283

14+1

14

1-29

2-18

str. Principală – DC 109A

nr poştal 29(

balastieră), extravilan – poziţia

km 0+2415

4.

Strada

Labirint

Criveţeni

DS

408

14

13

1-23

2-16

str. Principală – HCl zona

de p_rotectie

 

5.

Strada

Livezilor

DS

301

11

6

1-21

2-12

str. Principală – se înfundă

 

6.

Strada

Dudăriei

DS

171

7

2

1-13

2-4

str. Principală – HC1 zona de protecție

 

7.

Strada

Castanilor

DC 25A

869

39

10

1-77

2-20

str. Principală – Izlaz

Măneş_ti

 

8.

Strada

Abatorului

DS

222

3

5

1-5

2-10

str. Principală – HCll0

zona de protecţie

 

9.

Strada

Morii

DS

500

3

5

1-5

2-10

str. Principală – str.

Abatorului

 

10.

Strada

Comănacu

DS

382

17

8+1

1-33

2-18

str. Principală – DE43

nr poştal 18(

balastieră),

extravilan – poziţia

km 0+660

11.

Strada

Drum Vicial

DS

196

1

1

1

2

str. Principală – Cimitir

 

Nr. Crt.

Categorie drum

Denumire stradă

Clasificare

Lungime drum (ml)

Nr. loturi

Imobile

Delimitare stradă

Observații

Partea stângă

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea dreaptă

 

1.

Strada

Principală

DJ 101A

3041

139

255

49-327

2-510

Limita sat Maneşti –
U.A.T. Filipeşti

nr poştale 1 – 47
sunt rezervate

2.

Strada

Bisericii

DS

703

35

35

1-69

2-70

str. Principală – DE 23/2

 

3.

Strada

Balastierei

DS

205

2

4+1

1-3

2-10str. Bisericii – DE 23

nr poştal 10(
balastieră),
extravilan – poziţia
km 0+483

4.

Strada

Fântânii

DS

146

4

1-7

 

 

str. Bisericii – se înfundă

 

5.

Strada

Tineretului

DS

164

2-14

7

str. Principală – HC 14
zona de protecţie

 

6.

Strada

Uruitorului

DS

198

3+1

9

1-7

2-18

str. Principală – DE 10

nr poştal 7(
microfermă),
extravilan – poziţia
km 0+333

7.

Strada

Islazului

DS

243

1

8

1

2-16

str. Principală – HC 14
zona de protecţie

 

8.

Strada

Soarelui

DS

251

10

9

1-19

2-18

str. Principală – HC 14
zona de protecţie

 

9.

Strada

Spicului

DS

290

14

14

1-27

2-28

str. Principală – HC 14
zona de protecţie

 

10.

Strada

Canalului

DS

353

17

23

1-33

2-46

str. Principală – HC 14
zona de protecţie

 

Nr. Crt.

Categorie drum

Denumire stradă

Clasificare

Lungime drum (ml)

Nr. Loturi

Imobile

Delimitare stradală

Partea stângă

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea dreaptă

1.

Strada

Principală

DC 109A

665

27

22

1-53

2-44

Extravilan T59 – DC 451

2.

Strada

Islazului

DS

611

20

32

1-39

2-64

str. Principală – DE 433

3.

Strada

Stariței

DS

274

14

10

1-27

2-20

str. Principală – str. Aviatorilor

4.

Strada

Pădurii

DS

561

9

1-17

str. Principală – Islaz

5.

Strada

Aviatorilor

DS

368

7

16

1-13

2-32

str. Pădurii – DE 424/4

Nr. Crt.

Categorie drum

Denumire stradă

Clasificare

Lungime drum (ml)

Nr. loturi

Imobile

Delimitare stradă

Partea stângă

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea dreaptă

1.

Strada

Principală

DC 109B

2160

106

94

1-211

2-188

U.A.T. Finta – extravilan T62

2.

Strada

Zorilor

DC 109C

164

3

2

1-5

2-4

str. Principală – intravilan T2

3.

Strada

Costăcheni

DS

579

24

16

1-47

2-32

str. Principală – DE 436

4.

Strada

Morii

DS

730

44

38

1-87

2-76

str. Principală – extravilan T62/3

5.

Strada

Amurgului

DS

391

10

9

1-19

2-18

str. Pădurii – str. Morii

6.

Strada

Pădurii

DS

848

39

39

1-77

2-78

str. Principală – DE 471/36/1

7.

Strada

Florilor

DS

220

9

5

1-17

2-10

str. Pădurii – str. Amurgului

Nr. Crt.

Categorie drum

Denumire stradă

Clasificare

Lungime drum (ml)

Nr. Loturi

Imobile

Delimitare stradă

Partea stângă

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea dreaptă

1.

Strada

Principală

DC 25A

2863

156

124

1-311

2-248

extravilan T32/2 –

U.A.T. Dâmboviţa

2.

Strada

Nuferilor

DS

161

2

12

1-3

2-24

str. Principală – str.

Izvorului

3.

Strada

Izvorului

DS

323

13

8

1-25

2-16

str. Principală – DE

278

4.

Strada

Morii

DS

85

2

1

1-3

2

str. Principală- se

infunda

5.

Strada

Cetății

DS

241

11

16

1-21

2-32

str. Principală – str.

Poligonului

6.

Strada

Poligonului

DS

261

4

8

1-7

2-16

str. Principală – DE

292

7.

Strada

Luncii

DS

464

26

4

1-51

2-8

str. Principală – DE

271

8.

Strada

Școlii

DS

107

5

2

1-9

2-4

str. Principală – se

înfundăSari la conținut