Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

 • Modernizare drumuri de interes local prevăzute cu șanțuri cu rigole din beton, piste de biciclete și alei pietonale în comuna Mănești
 • Realizare sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în comuna Mănești
 • Extindere canalizare în satele: Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului și Zalhanaua
 • Proiectare și extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gura Crivățului
 • Extindere sistem de alimentare cu gaze pe străzile adiacente din comuna Mănești
 • Constituire rigole carosabile
 • Construire sală de sport multifuncțională în satul Coada Izvorului prin compania națională de investiții
 • Formare profesioanlă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului
 • Modernizare bază informatică în instituțiile publice ale comunei Mănești
 • Achiziționare GIS
 • Întocmire PUG în comuna Mănești
 • Efectuare măsurători topografice și parcelări terenuri în comuna Mănești
 • Achizițoinare de tablete și dispozitive electronice pentru învățământ în comuna Mănești
 • Implementare sistem de monitorizare și supravechere video a comunei Mănești
 • Registrul electronic național al nomenclatoarelor stradale (RENNS)
 • Implementarea registrului agricol național (RAN) pe raza U.A.T. Mănești Prahova
 • Înființare trotuare în comuna Mănești
 • Realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării comunei din punct de vedere economic, social și sportiv
 • Înființarea unei cooperative pentru micii producători locali
 • Înființarea unui Târg comunal pentru desfacerea produselor agricole și a celor de origine animală
 • Lucrări de înregistrare și sistematică pe sectoare cadastrale în cadrul programului național de cadastru și carte funciară (intabulare gratuită a terenurilor)
 • Proiectare și construire sală multifuncțională în satul Gura Crivățului
 • Înființare cantină socială și centru de consiliere
Sari la conținut