Constantin-Valentin
LIXANDRU

Consilier local
Membru al comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, activități sportive și de agrement, protecția mediului și turism rural, servicii și comerț
Partid politic:
PSD
Sari la conținut