Mihai
BUNDA

Consilier local
Membru al comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism
Partid politic:
PNL
Sari la conținut