Tiberiu-Adrian
BUNDĂ-DOSPINESCU

Consilier local
Membru în comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism
Partid politic:
PSD
Sari la conținut